about me

Hey there, I'm Carlos Abeijon Martinez, a music producer and visual artist from Spain with Swiss and Spanish roots. I've been exploring various creative outlets since 2004, and in 2015, I created owae.ga, a music and visual project. My musical influences include Madlib, DJ Shadow, Flying Lotus, Unkle, Radiohead, and the Underground Punk Scene.

Music (and Visuals)

I specialize in creating sample-based beats and productions, often utilizing video (music videos, old footage) as source material. I use hardware samplers like the Roland SP404, 303, and 555, as well as Ableton Live, to produce my tracks and add visual effects, geometrical shapes, and colors to create a unique experience.

Projects (and Future)


I have big plans for this year, starting with the establishment of my new studio in Pontevedra, Spain. This space will serve multiple purposes, including a podcast recording service called PodSpot, where people can record their podcasts affordably. The studio will also house BeatSpot, a dedicated area for recording young artists and helping young producers with their projects.

In addition, I envision a welcoming room called LoopSpot at the entrance of the studio, where people can experiment with my samplers and gear, exchange knowledge, and collaborate on music production. I plan to continue producing beats for artists, creating beat tapes for owae.ga, and developing Max for Live devices and sample packs to sell online.

Make sure to follow me on Instagram to stay updated on all my latest news and projects. Can't wait to share more with you!

Galego:

Ola, son Carlos Abeijón Martínez, produtor de música e artista visual, con raíces suízas e españolas. Dende 2004, estiven a explorar varios camiños creativos e, no 2015, criei owae.ga, un proxecto musical e visual. As miñas influencias musicais inclúen Madlib, DJ Shadow, Flying Lotus, Unkle, Radiohead e a escena punk underground.

Música (e Visuais)

Especialízome en crear beats e producións baseadas en samples, utilizando moitas veces vídeos (videoclips, material antigo) como fonte creativa. Utilizo samplers como o Roland SP404, 303 e 555, así como Ableton Live, para producir os meus beats e engadir efectos visuais, formas xeométricas e cores para crear unha experiencia única.

Proxectos (e Futuro)

Teño grandes plans para este ano, comezando coa creación do meu novo estudio en Pontevedra. Este espazo terá múltiples propósitos, incluíndo un servizo de gravación de podcast chamado PodSpot, onde a xente poderá gravar os seus podcasts a un prezo asequible. O estudio tamén acollerá BeatSpot, unha área dedicada á gravación de novos artistas e para axudar aos novos produtores cos seus proxectos.

Ademais, quero crear unha sala acolledora chamada LoopSpot á entrada do estudio, onde a xente poderá experimentar cos meus samplers e equipo, intercambiar coñecementos e colaborar na produción musical. Pretendo seguir producindo beats para artistas, creando beat tapes para owae.ga e desenvolvendo dispositivos Max for Live e paquetes de samples para vender en liña.

Asegúrate de seguirme en Instagram para estar ao tanto de todas as miñas últimas novidades e proxectos!

Contact-a Me